luni, 20 iulie 2015

Eveniment editorial: SANGIDAVA 3EVENIMENT EDITORIAL - SANGIDAVA 3

Categorie: Cultural Cotidianul Cuvântul liber
|
18-07-2015
Nr: 137
|
Autor: NICOLAE BĂCIUȚ
|
Circumscris manifestărilor prilejuite de „Zilele Miron Cristea", din 17-20 iulie 2015, de la Topliţa, volumul Sangidava 3, serie nouă, cuprinde lucrări care vor fi susţinute în cadrul Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice, cu secţiunile: I. Biserica Ortodoxă Română şi Miron Cristea, II. Grigore Vieru 80, III. Istorie, Cultură, Civilizaţie românească.

Dintre contribuţiile din sumar, remarcăm lucrările prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei - Aniversarea unirii Transilvaniei cu România, Dr. Stelian Gomboş - Biserica Ortodoxă Română între identitate concretă şi autocefalie rodnică, Pr. Ioan Morar - Valenţe poetice la Elie Miron Cristea, Pr. prof. dr. Florin Bengean - 60 de ani de la canonizarea mitropoliţilor Ilie Iorest şi Sava Brancovici şi a cuvioşilor mărturisitori Sofronie,Visarion şi a mucenicului Oprea, Dr. Alin Spânu - Miron Cristea şi serviciile de informaţii - o relaţie fără ,,încercări", dr. Adrian Deheleanu - Miron Cristea, aspecte privind implicaţiile în viaţa politică a României, prof. Pamfil şi Maria Bilţiu - Motive de mare vechime în colindele maramureşene şi româneşti, Ilie Frandăş - Cele mai vechi colinde, Ioan Eugen Man - Noi date despre construirea ,,Bisericii de Piatră" din Târgu-Mureş.

La secţiunea GRIGORE VIERU- 80, contribuie Aurelian Antal - Ava Grigorie, Nicolae Băciuţ - Grigore Vieru - prezentul continuu, scriitorul Lazăr Lădariu - Grigore Vieru şi „Limba noastră cea română", Dr. Nicolae Bucur - Gânduri aniversare: 80 de ani de la naşterea lui Grigore Vieru, Dr. Stelian Gomboş - In memoriam: un interviu cu Grigore Vieru, Dr. Ştefan Vodă - Aforistica în opera lui Grigore Vieru, Dr. Valentin Marica - Poezia lui Grigore Vieru între Neam şi Dumnezeu, prof. Corina Bărăgan-Sporea - Vitregiile istorice care au dus la crucificarea Basarabiei, prof. Ilie Şandru - 20 de ani de la acordarea înaltului titlu de Cetăţean de Onoare al oraşului Topliţa poetului Grigore Vieru.

Secţiunea ISTORIE, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ include printre semnatari, pe Dr. Alexandru Porţeanu - 70 de ani de la începutul eliberării teritoriului românesc de sub ocupaţia horthyistă, Dr. Ion Giurcă - Incidentul de la Vişag din toamna anului 1942, Dr. Vasile Lechinţan - Istoriografia română despre revoluţia de la 1848-1849, din Transilvania (Studiu de caz), Drd. Daniel Nicolae - Politica externă a Ungariei analizată într-un studiu al serviciului special de informaţii, din septembrie 1943, Drd. Marcin Mariowski - Exemple ale alianţei dintre cea de a Doua Repubică Polonă şi România Mare, în presă şi alte publicaţii poloneze, Dr. Ioan Lăcătuşu - Negustori români din judeţele Covasna şi Harghita până în anul 1918, Dr. Virgil Pană - Ion Cherejan, un poet şi teatrolog din vremuri de restrişte, Dr. Ştefan Vodă - Petru Vulcan, reprezentant de seamă al vieţii culturale din Dobrogea, prof. Vasile Stancu - Nunta românilor breţcani la începutul secolului XX, prof. Doina Pană - Pagini din preistoria teatrului românesc la Tg.-Mureş etc., contribuţii de mare valoare care sporesc patrimoniul cercetării ştiinţifice din zonă.

Volumul a apărut prin grija unui colectiv redacţional sub coordonarea prof. Ilie Şandru, dr. Viorica Lazăr, dr. Ştefan Vodă, prof. Vasile Gotea (secretar de redacţie), prof. Octavian Bucur.
Editor, Fundaţia culturală ,,Miron Cristea" Topliţa, volumul apărând la Editura Nico.