miercuri, 31 iulie 2013

Zilele Miron Cristea 2013

     O ediţie reuşită, bogată în evenimente. S-a lansat cartea Profesioniştii noştri, dedicată domnului profesor Ilie Şandru, revista Sangidava şi încă vreo 50 de cărţi.- participant, preşedintele Astrei gherlene, pr. Ioan Morar

                                                            ***

     Pentru volumul Profesioniştii noştri i-a fost solicitat şi părintelui Ioan Morar, în calitate de preşedinte al Astrei gherlene dar mai ales de prieten al domnului profesor Şandru, un material. Cu bucurie, măiestrie şi har, puse într-un articol, a răspuns iniţiatorilor. 
Doar un fragment din darul părintelui pentru cel omagiat:

                     Profesorul Ilie Şandru
                       un prinţ al condeiului 

            Credem că e uşor sesizabilă parafrazarea titlului unei cărţi de-a susnumitului şi aluzia la un celebru erou shakesperian.
            (...)
            Este un adevărat miracol ceea ce a putut face acest om mic la stat, mare la sfat, ca să ne exprimăm în spiritul vechilor cronicari. Fire jovială, un suflet plin de har din care se revarsă peste toţi cei din preajma sa bucuria vieţii, lumina conştiinţei eliberată de orice patimi.
            Calităţile didactice ale profesorului Ilie Şandru le vor evidenţia, fără îndoială, colegii de catedră şi elevi de-ai săi. Râvna condeierului care a scris o serie de cărţi cu caracter biografic, istoric, beletristic, de atitudine civică şi politică cade în sarcina colegilor de breaslă a fi apreciată; a celor care cunosc îndeaproape zbaterile şi pasiunile scormonirii prin arhive şi a culegerii de informaţii şi date. Cât despre organizatorul şi insufleţitorul acestor simpozioane şi întruniri cărora a trebuit să le contureze latura ideatică şi programatică poate oricare dintre participanţi să-i ofere un calificativ. Mai greu de înţeles este prin câte a trecut pentru a asigura baza materială a acestora. Mai ales că de aceasta nu s-a plâns niciodată, pentru a nu-şi umili invitaţii. A lăsat întotdeauna impresia unui boier darnic şi fără griji. Dar cu ce preţ...
            Eu îmi voi îngădui să fac un crochiu al personalităţii lui Ilie Şandru din partea mai greu sesizabilă. Anume, cea interioară, sufletească, aş spune. În acest sens, pe lângă observaţiile participantului la cele 15 ediţii ale Zilelor Miron Cristea, ale Zilelor O. C. Tăslăuanu, ale întrunirilor astriste sau ale Colocviilor de la Nicula, beneficiez de câteva incursiuni prin tainiţele sufletului celui elogiat. Din perspectiva care mi-a permis accesul în forul său interior am putea spune că este vorba despre o mărturisire. Ori, o asemenea taină este strict secretă şi nedivulgabilă. Dar întrucât ea s-a produs fără patrafir, o putem face publică fără a încălca vreo regulă.
            Încă de la prima întâlnire am remarcat o predispoziţie pentru comunicare, o prietenie neconvenţională hălăduind de sub rigorile protocolare legate de diferenţa de vârstă, de condiţia socială etc. La cea de a doua întâlnire graniţele au început să se subţieze. La una din întrunirile topliţene s-a ivit o după-amiază fără program. Ilie Şandru aranjase o ieşire la o cabană împreună cu un medic topliţan, cu prietenul său bun, regretatul Bazil Avram, în compania lor având şansa să fiu luat şi eu. Atunci, pentru prima dată, l-am simţit aproape. Mi-e greu să înseilez acum ce am remarcat atunci la Ilie Şandru. Discuţiile au fost răzleţe şi mai puţin studiate. Am rămas doar cu senzaţia apropierii de un Om sincer, modest şi deschis.
            În 2011, la Adunarea Generală jubiliară a Astrei de la Sibiu, am avut şansa să ne întreţinem mai pe răgaz, depănând amintiri din perioada formării noastre, din copilărie şi până la maturitate. De bătrâneţe n-am prea pomenit. Răscoliţi de amintirile copilăriei o simţeam pe aproape. Atunci l-am cunoscut de fapt pe Ilie Şandru. Copilul crescut în focul luptei cu natura – blândă şi ostilă – cu transformările sociale – dure şi amăgitoare – survenite în urma marelui flagel mondial, al doilea, cu dorinţe de emancipare intelectuală, cu daimonul care-i sălăşluia în suflet. I-am ascultat ore în şir pledoaria pentru că mă regăseam şi eu în ea, ceea ce mă făcea  să-l înţeleg perfect.
            Cu o altă ocazie mi-am permis apoi să-l mai ispitesc prin cele tainice. Nu de alta, dar prin el mă căutam pe mine. Aşa am aflat că întru cele sufleteşti este bine aşezat. De aici, cred, şi buna dispoziţie la vârsta la care alţii se claustrează în amintiri apăsătoare şi în perspective sumbre. Zestrea spirituală moştenită de acasă căreia îi sunt specifice câteva elemente, cum ar fi credinţa în Dumnezeu, omenia, hărnicia, respectul faţă de semen, iubirea faţă de neam şi ţară şi alte câteva, în sufletul şi preocupările lui Ilie Şandru şi-au găsit o spornică folosinţă. Deci, dacă şi-a putut contura un profil moral şi intelectual atât de valoros este pentru că a avut avantajul să clădească pe o temelie solidă. Şi a clădit! Şi-a ridicat un templu propriu, exprimându-ne puţin blagian, care stârneşte admiraţia şi respectul tuturor celor care-l cunosc. Dar cu ce preţ a reuşit, o ştie numai dânsul.
            Rămân de neuitat şi cu mare rezonanţă întrunirile de la Topliţa, Bilbor, Izvoru Mureş, şi din atâtea alte localităţi din spaţiul intercarpatic precum şi din alte locuri din afara ţării unde bieţii români sunt expuşi atâtor primejdii. Profesorul Ilie Şandru a adunat în preajma sa oameni de simţire şi gândire românească pentru a contracara spăimoasele acţiuni ale stafiilor ce bântuie te miri pe unde, ieşite din smârcurile pestilenţiale ale unei istorii demult apuse.
            Neostoitul dascăl şi scriitor, fără îndoială că mai are încă multe de spus şi de făcut, sufletul şi mintea fiindu-i mereu pline, gata să se reverse peste cei cuprinşi în dragostea şi în rosturile sale atât de generoase. Aşa încât atunci când în 2011 cu prilejul binecuvântării bustului poetului Grigore Vieru, care sporeşte galeria oamenilor de seamă din Parcul central al Topliţei, Arhiepiscopul Ioan, Voievodul spiritual al Harghitei şi Covasnei, puţin şugubăţ, i-a şoptit dinamicului amfitrion: să vă căutaţi un loc pe aici pe undeva!, nu a confirmat doar o activitate meritorie a acestuia, ci a prevăzut că toată zdroaba sa va avea un remarcabil ecou în viitor, pentru care românii din toată Curbura Carpaţilor şi de pretutindeni vor trebui să-i fie profund recunoscători.
            Şi pentru că eroul nostru poartă un nume biblic, ca teolog nu-i pot adresa decât o urare tot cu rezonanţă biblică, de inspiraţie ioaneică: frate şi maestre Ilie, să dea bunul Dumnezeu să mergi cu sănătatea precum cu sufletul bine ai apucat-o! "
                                                 

marți, 16 iulie 2013

Aşteptând Zilele Miron Cristea 2013

Pr. Ioan Morar:

     Plouă peste Topliţa Română

Plouă peste Topliţa Română
Şi câte-un fulger sărută Călimanii
Spre Mureş ape tulburi se revarsă
Din văi acoperite cu hlamide stranii

Plouă peste Topliţa Română
Ceţuri sure peste păduri se lasă
Şi ele  şi noi şi Călimanii
Întotdeauna suntem aici acasă

Nu au de ce să se-nspăimânte
Deşi par hăituite de forţe nevăzute
În văi şi peste creste spăimos învolburate

Nu-i chip în altă parte să se mute

miercuri, 10 iulie 2013

Icoană brâncoveană

Pr. Ioan Morar:

                     Icoană brâncoveană

Deşi s-a aşternut de multă vreme              
O sfântă linişte peste icoana brâncoveană 
Răscolitoare glasuri din străfunduri             
Ne fac să mai simţim nevindecata rană        

În ape de Bosfor se scaldă                         
Lumina ochilor răsfrântă prin istorii       
Şi vrea să limpezească ce este veşnic        
Şi ce-i vremelnic în ale lumii glorii             

Privirea vulturească de înţelept bătrân         
Ce-a stat ani mulţi în scaun de domnie        
Ne dă o strălucită-nvăţătură                         
Ce-ar trebui sădită-n suflet din pruncie       

Se pierd averi, se clatină coroane
Frumuseţea ca şi faima curând se veştejesc
Se prăbuşesc orgolii, se sting dorinţi  aprinse                        
Se-nvolbură-n risipă tot ce e pământesc

Se află-n noi însă un dram de cer
Pe care nu-s puteri ca să-l răpună
Acesta i-a înnobilat pe Brâncoveni
Făcându-i purtători de cruce şi cunună

Şi astăzi încă ascuţite iatagane
Se leagănă de-un fire subţire atârnate
Aşteaptă mărturia de credinţă
A unui neam mâncat de nedreptate

Vom şti ce hotărâre să luăm
Când Beiul intunericului va face negrul semn
Că e momentul candela să ni se stingă
Turnând vrăjmaşul apă-n untdelemn?

Trebuie oare să mai crească încă
Munţii de jertfe, de trudă şi alean
Aduse peste veacuri cu răbdare
De veşnic obiditul nostru neam? 

De-ar fi ca toate-acestea odată, undeva
O dreaptă cântărire să-şi găsească
Atunci şi Caraimanul şi Făgăraşul şi Ceahlăul
În faţa lor ar trebui să se smerească


Privesc icoana pruncilor martiri
A  unui vistiernic şi-a marelui voievod
Şi văd în preajma lor zburând spre ceruri
Pe toţi eroii dăruiţi de acest norod

Şi simt că încă un chip cu aură mucenicească
Undeva-n icoană ar trebui să fie
Un suflet de patru ori decapitat ca mamă

Şi încă de vreo două ca doamnă şi soţie


duminică, 7 iulie 2013

Aşteptând Zilele Miron Cristea 2013

Pentru că se apropie o nouă ediţie a Zilelor Miron Cristea, o amintire din 19 iulie 2003 de la Schitul Gura Izvorului - Topliţa (preşedintele Astrei gherlene - interviu pentru Radio Târgu Mureş):
foto: Liviu Boar