miercuri, 10 iulie 2013

Icoană brâncoveană

Pr. Ioan Morar:

                     Icoană brâncoveană

Deşi s-a aşternut de multă vreme              
O sfântă linişte peste icoana brâncoveană 
Răscolitoare glasuri din străfunduri             
Ne fac să mai simţim nevindecata rană        

În ape de Bosfor se scaldă                         
Lumina ochilor răsfrântă prin istorii       
Şi vrea să limpezească ce este veşnic        
Şi ce-i vremelnic în ale lumii glorii             

Privirea vulturească de înţelept bătrân         
Ce-a stat ani mulţi în scaun de domnie        
Ne dă o strălucită-nvăţătură                         
Ce-ar trebui sădită-n suflet din pruncie       

Se pierd averi, se clatină coroane
Frumuseţea ca şi faima curând se veştejesc
Se prăbuşesc orgolii, se sting dorinţi  aprinse                        
Se-nvolbură-n risipă tot ce e pământesc

Se află-n noi însă un dram de cer
Pe care nu-s puteri ca să-l răpună
Acesta i-a înnobilat pe Brâncoveni
Făcându-i purtători de cruce şi cunună

Şi astăzi încă ascuţite iatagane
Se leagănă de-un fire subţire atârnate
Aşteaptă mărturia de credinţă
A unui neam mâncat de nedreptate

Vom şti ce hotărâre să luăm
Când Beiul intunericului va face negrul semn
Că e momentul candela să ni se stingă
Turnând vrăjmaşul apă-n untdelemn?

Trebuie oare să mai crească încă
Munţii de jertfe, de trudă şi alean
Aduse peste veacuri cu răbdare
De veşnic obiditul nostru neam? 

De-ar fi ca toate-acestea odată, undeva
O dreaptă cântărire să-şi găsească
Atunci şi Caraimanul şi Făgăraşul şi Ceahlăul
În faţa lor ar trebui să se smerească


Privesc icoana pruncilor martiri
A  unui vistiernic şi-a marelui voievod
Şi văd în preajma lor zburând spre ceruri
Pe toţi eroii dăruiţi de acest norod

Şi simt că încă un chip cu aură mucenicească
Undeva-n icoană ar trebui să fie
Un suflet de patru ori decapitat ca mamă

Şi încă de vreo două ca doamnă şi soţie