marți, 16 iulie 2013

Aşteptând Zilele Miron Cristea 2013

Pr. Ioan Morar:

     Plouă peste Topliţa Română

Plouă peste Topliţa Română
Şi câte-un fulger sărută Călimanii
Spre Mureş ape tulburi se revarsă
Din văi acoperite cu hlamide stranii

Plouă peste Topliţa Română
Ceţuri sure peste păduri se lasă
Şi ele  şi noi şi Călimanii
Întotdeauna suntem aici acasă

Nu au de ce să se-nspăimânte
Deşi par hăituite de forţe nevăzute
În văi şi peste creste spăimos învolburate

Nu-i chip în altă parte să se mute