sâmbătă, 26 octombrie 2013

Colocviile de la Nicula - ediţia a IV-a

     Fragmente din materialul părintelui Ioan Morar prezentat la ediţia din acest an a Colocviilor:

                                          Colocviile de la Nicula
                                     ediţia a IV-a, 5 octombrie 2013
  

          După felul în care s-au desfăşurat Colocviile noastre în cele trei ediţii se poate remarca un progres, un mers suitor. Adică de la timida încercare de înjghebare a unor comunicări despre viaţa şi opera celor trei personalităţi care şi-au stabilit culcuşul aici în Poiana Maicii Domnului în aşteptarea trâmbiţei de apoi, s-a tras uşor mai la adânc, încercând să descifrăm mesajul lor şi prin misterul liturgic să-i aducem cât mai aproape, să-i simţim în mod real părtaşi la dezbateri. Lor li s-a adăugat, încă de la cea de a II-a ediţie, un nume mare care se impune paternal aici la Nicula, în calitate de ctitor şi pălmaş al Duhului Sfânt cum îi plăcea să se considere. L-am numit, se înţelege cu uşurinţă, pe Mitropolitul Bartolomeu şi scriitorul Valeriu Anania.
          La ediţia de anul trecut, a treia, anunţam apropierea unui alt astru aflat pe firmamentul poeziei româneşti care cu 21 de ani în urmă, după o peregrinare de o viaţă prin ţară, mânat de misiunea dăscălească şi de promotor al culturii româneşti, şi-a dorit întoarcerea în satul său natal, tot în aşteptarea cerescului semn de obştească deşteptare. Şi pentru că am fost martor la întoarcerea sa acasă, iar acest acasă este la doar câţiva paşi de Sfânta Mânăstire Nicula, în satul Diviciorii Mari, îngăduiţi-mi o scurtă prezentare.
          Emil Giurgiuca intră în lumea aceasta pe la începutul veacului al douăzecilea, în 1906, decembrie 27, adică în Sărbătorile Naşterii Domnului, ca vlăstar printre cei 12 ai familiei preoţeşti Ioan şi Pelaghia Giurgiuca din satul Diviciorii Mari, judeţul Someş. Neamul lui este scoborâtor din preajma vestitului Ţibleş, oarecând patrie a dacilor liberi. Deprinde misterul buchiilor în oraşul Gherla, îşi lărgeşte orizontul cunoaşterii la Liceul Petru Maior din acelaşi oraş, din păcate în limba maghiară, un rău pe care îl va şti converti în bine, mai târziu traducând din valorile culturii maghiare dar şi îndârjindu-l împotriva tentativelor de deznaţionalizare pe care maghiarimea şovină o dezlănţuia asupra poporului român din Transilvania. Apoi îşi încununează lupta cu cartea la Facultatea de Litere şi Filosofie din cadrul Universităţii Bucureşti. Pe tot acest parcurs de formare intelectuală şi morală, tânărul Emil a fost fericit chinuit de daimonul care dă târcoale nu multora dintre muritorii de rând, cel al poeziei. Dar până să ajungă a-şi turna gândurile şi sentimentele în forme estetice după pretenţiile Doamnei Poezie, îşi va contura personalitatea în acţiuni culturale, scoţând revista Abecedar şi colaborând la o serie de reviste, cum ar fi: Datina, Azi, Pagini literare, Revista Fundaţiilor Regale, România literară, Ţara Noastră, Gândirea, Convorbiri literare, Viaţa românească etc.  

(...)
       Despre Emil Giurgiuca recunosc că nu am ştiut foarte multe. Îmi era cunoscut numele, îl întâlneam nu foarte des prin revistele literare, ceva mai consistent am aflat după apariţia Poemelor în 1989, dar pot să depun, totuşi, o mărturie din momentul în care s-a retras din această viaţă. Atunci m-am pomenit la poartă cu un domn înalt, aflat între 40-50 de ani, cultivat şi vădit afectat. Niciodată nu am ştiut dacă întâmplarea, vreo recomandare din partea cuiva sau ceva mai de neînţeles l-a trimis la mine. Eu înclin să cred în cea de a treia variantă. Oricum, pentru mine a însemnat o adevărată revelaţie.
            - Părinte, sunt dr. Tudor Giurgiuca din Bucureşti, fiul lui Emil Giurgiuca. A decedat tata şi a dorit să fie înmormântat la Diviciorii Mari, satul lui natal.  V-am ruga, dacă binevoiţi, să participaţi şi dumneavoastră. Era atât de convingătoare invitaţia încât nu l-am putut refuza. Abia după ce i-am promis m-a cuprins o oarecare teamă. Va fi o înmormântare pretenţioasă. Am luat imediat cartea lui Emil Giurgiuca, Poeme, singura pe care o aveam de-a lui şi pe care o răsfoisem cu vreo câţiva ani în urmă, fără a mă ocupa de detalii. Am spicuit câteva idei din prefaţa lui I. D. Bălan şi am încercat să descifrez sensul câtorva versuri. Mi-a venit bine, prin ceea ce constituia filonul ideatic ne-am regăsit ca apropiaţi. Şi astfel înarmat, nu fără cuvenita emoţie, am apucat drumul spre Divicori. Era o frumoasă zi de început de primăvară. Dacă reţin bine, viorelele erau pregătite să-şi deschidă petalele spre a se dărui celui  pe care parcă îl cunoşteau demult şi îl aşteptau acasă, adică în curtea bisericii care a fost primul loc din univers pe care l-a cucerit în aventura lui pământeană. În latura de est a bisericii, împrejmuite cu un grilaj simplu de fier stau cuminţi în aşteptare Ioan preotul şi soţia lui Pelaghia, părinţii lui Emil. Poetului i s-a oferit un loc de cinste tocmai în faţa bisericii. Încercam să reconstitui momente din joaca sa prin iarba crudă, admirând florile şi insectele, ascultând cântecul păsărilor şi văzând în preajma lui atâtea alte minunăţii care celorlalţi tovarăşi de joacă le rămâneau ascunse. Învăluit de aduceri aminte am început să uit ceea ce îmi pregătisem de acasă că voi rosti. Iar când mi-au fost prezentaţi o parte dintre participanţi, Teohar Mihadaş de la Cluj, Şerban Melinte de la Radio Târgu Mureş, Radu Săplăcan şi încă câţiva, dintre care unii doritori să ia cuvântul, mie aproape că nu mi-a mai rămas nimic de spus, în afară de... Încă ne rugăm pentru robul lui Dumnezeu... După cum orice slujbă religioasă are darul de a limpezi gândurile, oricât de învolburate, în timpul prohodului mi-a dat târcoale o sintagmă: Chemarea pământului natal, care în vârtejul şlefuirii ei s-a concretizat în Şoapta izvoarelor (adică a originilor). Şi aşa a rămas. Cum am îmbrăcat-o în cuvinte această idee este greu de spus. Destul că după ce s-a terminat totul, participanţii amintiţi s-au cam apropiat de mine, iar eu am simţit nevoia să le fac o invitaţie. Aşa am petrecut o după-amiază frumoasă la casa noastră, în compania unui pahar cu vin care a dat aripi poeziei. Spre seară unii ar fi plecat spre casă dar Teohar Mihadaş simţea nevoia să recite. Aşa că totul  s-a încheiat cu un adevărat cenaclu literar care nu cred să-i fi displăcut fratelui mai în vârstă Emil care a participat doar cu duhul. Am rămas cu impresia că am salvat onoarea Bisericii. Încercând să reconstitui cuvântarea a rezultat acel medalion apărut în revista Renaşterea nr. 3-4 din 1992 pe care ulterior dr. Tudor Giurgiuca l-a reprodus într-o antologie de texte publicată cu prilejul Centenarului Giurgiuca în 2006, din care a citat şi autorul monografiei pe care am amintit-o.
          De atunci l-am avut mereu în atenţie pe poetul Emil Giurgiuca iar acum am socotit potrivit să îl facem părtaş al Colocviilor de la Nicula, pentru că are să ne spună multe şi interesante lucruri din viaţa şi opera sa. 

(...)

         Chemat de şoapta izvoarelor în cea de a 86-a primăvară a vieţii se întoarce în satul natal socotindu-se un invingător care se prinde cu voioşie în hora strămoşilor:
Când mă voi duce iar la Diviciori
Pune-mi-oi la clop un struţ de flori
Şi cu brâu de raze m-oi încinge
- Satule bătrân nu plânge.
Vara verilor va fi atunci
Câmpul înflori-vor  ceruri, lunci
În pârâu aripa lor va-ntinge
- Satule bâtrân nu plânge.
Tânăr mă va duce albul drum,
Flacăra durerii pân’ la scrum
Va fi ars în mine, se va stinge,
- Satule bătrân nu plânge.
Mi-or ieşi în cale bunii mei
Mânuri albe vor întinde ei
Peste pieptul meu în lac de sânge,
- Satule bătrân nu plânge.
Ramurile verii m-or umbri
Tot ce a fost al meu, tot ce va fi,
Suspinând în jurul meu s-a strânge
- Satule bătrân nu plânge. 

(...)