sâmbătă, 13 aprilie 2013

Zilele Octavian C. Tăslăuanu - BilborArticol preluat din Condeiul ardelean, nr. 264/2013:


     "Bilborul, supranumit şi „Împărăţia bradului alb şi al zăpezilor veşnice” sau „satul frumos ca-n poveşti”, a fost, în perioada 1-3 februarie 2013, gazda ospitalieră a manifestărilor ştiinţifice şi cultural-spirituale ale „Zilelor Octavian Codru Tăslăuanu”, ajunse la cea de-a VI-a ediţie. Din multitudinea şi varietatea acestora, evenimentul central l-a constituit Sesiunea de comunicări şi referate „Octavian C. Tăslăuanu pe coordonatele timpului”, desfăşurat timp de peste cinci ore în localul, plăcut, călduros şi elegant amenajat al Şcolii Gimnaziale „O.C. Tăslăuanu”. Trebuie să remarcăm eforturile organizatorilor - reprezentaţi de membrii Cercului ASTRA din localitate; corpul cadrelor didactice, primarul şi viceprimarul comunei, locuitori ai satului, personalul Pensiunii „Vîlcan”, şi-n mod cu totul deosebit, de preşedintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi al Fundaţiei „Miron Cristea” din Topliţa, profesorul Ilie Şandru - care nu au precupeţit niciun efort pentru ca oaspeţii să se simtă excelent pe toată perioada şederii lor la Bilbor, dar şi de a asigura calitatea şi valoarea manifestărilor. Astfel, au fost invitaţi şi au participat la lucrările simpozionului: opt doctori în domeniul ştiinţelor - Valentin Marica (Târgu-Mureş), Alin Spânu, Dumitru Stavarache şi Oana Dimitriu (Bucureşti), Nicolae Bucur şi Traian Chindea (Miercurea- Ciuc), Luminiţa Cornea şi Ioan Lăcătuşu (Sfântu-Gheorghe), un părinte protopop, preşedintele Despărţământului ASTRA „Ioan Alexandru” din Gherla (judeţul Cluj) - Ioan Morar, doi inspectori şcolari - profesorii D. Drăghici şi Constantin Costea (Miercurea-Ciuc), prof. Dimitrie Poptămaş şi av. Ioan Sabău- Pop (Târgu-Mureş), alţi profesori şi publicişti din ţară şi localitate. După cuvintele de bun venit la sesiunea bilboreană adresate participanţilor de primarul comunei, Ilie Trif, şi preşedintele Cercului ASTRA Bilbor, profesorul Vasile Stan, în prima parte a lucrărilor au fost prezentate trei recent apărute volume pe piaţa cărţii harghitene. Surpriza, plăcută pentru participanţi, a constituit-o lansarea celui de-al doilea volum, editat de această dată cu ocazia sărbătoririi a 137 de ani de la naşterea scriitorului Octavian C. Tăslăuanu, cuprinzând materiale Sesiunii de comunicări şi referate „Octavian Codru Tăslăuanu”, ediţia a V-a, 2012, volum despre care directoarea Şcolii Gimnaziale, prof. Mărioara Angelica Stan, afirma că „reprezintă, şi în acest an, un modest omagiu adus ilustrului fiu al satului de către membri astrişti care continuă tradiţia activităţilor iniţiate în 2005 la şcoala noastră”. În paginile sale se regăsesc, aşa cum scrie în „Argument” prof. Vasile Stan, „dovada preocupărilor noastre de a scoate la lumină valoarea scriitorului şi publicistului născut la Bilbor, ... iar să ne cinstim înaintaşii, înseamnă să facem dovada patriotismului şi a identităţii noastre româneşti”. Astfel, alături de studiile bilborencelor, „Simboluri ale sacrului în viziunea lui Octavian Codru Tăslăuanu”, elaborat de prof. Mărioara Angelica Stan, şi „Războiul - ca experienţă de viaţă trăită - ilustrat în operele inspirate din primul război mondial” de prof. Mihaela Vîlcan, întâlnim alte şapte studii sub semnăturile prof. dr. Liviu Boar (Târgu-Mureş), prof. dr. Luminiţa Cornea, dr. Ioan Lăcătuşu şi subsemnatul (Sfântu-Gheorghe), Pr. Ioan Morar (Gherla), dr. Alin Spânu (Bucureşti), dr. Traian Chindea (Universitatea „George Bariţiu” Braşov), studii interesante care aduc lumină asupra unora dintre multiplele şi variatele activităţi desfăşurate de Octavian C. Tăslăuanu. În finalul cărţii, este publicat filmul desfăşurării manifestărilor ediţiei a V-a, publicat în foaia regională „Condeiul ardelean”, anul VII, Serie nouă, nr. 205 (240), p. 6, 24 februarie / 8 martie 2012.

Două cărţi de referinţă pentru românii din sud-estul Transilvaniei 

     Despre celelalte două cărţi lansate la Bilbor, sub semnăturile prodigioase ale dr. Nicolae Bucur şi dr. Constantin Catrina, „care reprezintă cărţi de referinţă în domeniu, de care nicio scriere viitoare nu poate face abstracţie”, după cum afirma dr. Ioan Lăcătuşu, vom face, dat fiind importanţa lor pentru comunitatea românilor din sud-estul Transilvaniei, consistente recenzii în numerele viitoare. Până atunci, însă, să le urăm felicitări celor doi autori.

Studii şi comunicări despre complexul om politic şi publicist O.C. Tăslăuanu

     În partea a doua a Sesiunii au fost prezentate studii şi comunicări care deschid noi orizonturi în studierea complexului om politic, scriitor şi publicist care a fost Octavian C. Tăslăuanu. Putem constata acest aspect chiar şi numai din enunţarea titlurilor studiilor şi autorilor lor: „Octavian C. Tăslăuanu - autenticitatea fiinţei”, dr. Valentin Marica; „Portretul lui Octavian Codru Tăslăuanu sub pana lui Constantin Argetoianu”, dr. Alin Spânu; „Octavian Goga şi Octavian C. Tăslăuanu - colaboratori la Luceafărul”, prof. Mărioara Angelica Stan; „Concepţii, consideraţii şi credinţe esteticoculturale la O.C. Tăslăuanu”, dr. Nicolae Bucur; „O.C. Tăslăuanu, propagator al culturii naţionale”, prof. Mihaela I. Vîlcan; „Octavian C. Tăslăuanu şi George Murnu - Corespondenţă aflată la fondul cabinetului de manuscrise - carte rară a Bibliotecii Academiei Române”, col. (r) dr. Dumitru Stavarache şi dr. Oana Dimitriu; „Datini şi obiceiuri din satul natal ilustrate de O.C. Tăslăuanu”, prof. Vasile Stan; „Revista „DACIA” şi publicistul O.C. Tăslăuanu”, prof. Vasile Stancu; „Consideraţii despre ASTRA şi activitatea secretarului ei administrativ, O.C. Tăslăuanu”, dr. Traian Chindea; „O.C. Tăslăuanu în scrierile lui Vasile Netea”, prof. Dimitrie Poptămaş; „O.C. Tăslăuanu şi contemporanii săi”, prof. dr. Luminiţa Cornea; „Natura şi arta, mijloace de înălţare spirituală la O.C. Tăslăuanu”, Pr. Ioan Morar; „Scrieri şi documente, din perioada 1906-1914, privind satul ardelean în viziunea lui O.C. Tăslăuanu”, dr. Ioan Lăcătuşu şi prof. Vasile Stancu; „Debutul cercetărilor etno-muzeografice în localitatea Bilbor”, av. prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop.

Este necesară amenajarea unei Case Memoriale O.C. Tăslăuanu

     Concluziile trase de cei doi moderatori ai Sesiunii de comunicări, dr. Ioan Lăcătuşu şi prof. Vasile Stan, au fost unanime în a aprecia buna organizare a manifestării şi a sublinia consistenţa ştiinţifică, valoarea documentară şi volumul informaţional al comunicărilor care s-au ridicat la standardele unor manifestări ştiinţifice naţionale organizate în centrele universitare ale ţării. În final, dr. Ioan Lăcătuşu nu a uitat de a le aminti organizatorilor necesitatea, din punct de vedere istoric şi turistic, deschiderii unei case memoriale, asemenea celei dedicate lui Romulus Cioflec, din Araci, judeţul Covasna, închinate marelui fiu al satului, Octavian Codru Tăslăuanu."