marți, 26 martie 2013

Închinare, Măria Ta!

     În 2004 s-au împlinit 500 de ani de când dreptcredinciosul Ştefan cel Mare şi Sfânt s-a mutat la cele veşnice. În septembrie a acelui an, Părintele Bartolomeu însoţit de Preasfinţitul IrineuPreasfinţitul Vasile, părintele vicar Iustin Tiraconsilierii Centrului eparhial şi părinţii protopopi ai Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului au participat la Mânăstirea Putna la evenimentele dedicate domnitorului. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Bartolomeu a considerat potrivit ca părintele Ioan Morar să citească poezia pe care cu ceva vreme în urmă o crease; este vorba de:


                                Închinare, Măria Ta !

                            Eram copil, nici nu ştiam citi încă
                           Dar îmi plăcea să răsfoiesc prin cărţi,
                           - Puţine, câte puteau fi într-o familie de ţărani -     
                           Când într-o zi am dat de chipul unui om  
                           Care ţinea pe palme o biserică.
                           Era micuţă şi părea atât de uşoară.
                           Nu înţelegeam însă pentru ce o ţine în palmă
                           Şi am întrebat-o pe Mama:
                           - Pentru ce ţine acest om o biserică în palme
                             Şi cum poate să o ţină?
                           Iar mama mi-a răspuns cu atâta sfială
                           Trecând în grabă un colţ al năfrămii
                           Aşa, ca din întâmplare, pe sub pleoape
                           - Acesta este Măria Sa, Ştefan cel Mare,
                             Dragul Mamei,
                             Care a făcut multe biserici
                             Căruia  poporul îi mai spune şi Sfânt!
                           Aceasta a fost prima mea lecţie de istorie
                           Şi cred că cea mai frumoasă.
                           De atunci chipul lui nu mi-a mai ieşit din minte.
                           S-a strecurat apoi în suflet, iar astăzi
                           Îl port acolo unde-mi port părinţii,
                           Acolo unde strămoşii se-ntâlnesc
                           La sfat de taină să ne lumineze calea
                           Pentru a nu rătăci prin viaţă.
                           Tot ce am aflat apoi, prin cunoaştere,
                           Despre Domnul  Moldovei şi al tuturor românilor,
                           Binecredinciosul şi viteazul Voievod
                           Ştefan cel Mare şi Sfânt
                           Nu mi-a schimbat icoana din copilărie.
                           De aceea acum la al cinsutelea leat
                           De când Marele Împărat a chemat la Sine
                           Pe dârzul şi neînfricatul oştean valah
                           Spre a-i încununa lupta cea dreaptă şi sfântă,
                           Îmi îngădui să cutez şi eu nevrednicul
                           A-i pune la picioare un mănunchi de busuioc
                           Din grădiniţa sufletului meu,
                           Stropit cu aghiasma dragostei şi a dorului,
                           Atins puţin de un binecuvântat regret
                           De-a nu fi reuşit, după atâţia ani,
                           Să mă ridic cu puterea şi frumuseţea cuvântului
                           La înălţimea şi puritatea sentimentelor din copilărie.

          Bucură-te Ştefan vodă
          Cinstitor de legi şi datini
          Fiu învlăstărit pe trunchiul
          Falnicilor vechi Muşatini
        
                       Bucură-te că Stăpânul
                       Nou arhanghel te-a trimis
                       Să păzeşti de răii lumii
                       Românescul paradis

          Pe Câmpia Direptăţii
          După rânduiala slovei
          Domn te-a uns vlădica ţării
          Jurământ făcând Moldovei

                        Ne-nfricat când vezi puhoiul
                        Chiar de-i Soliman în frunte
                        Pieptul tău devine stâncă
                        Ruptă de la noi din munte

          Braţ şi suflet încordate
          Minte de vizionar
          Se-ntâlnesc într-o făptură
          Cu ceresc belşug de har

                         Mic de stat, mare la fapte
                         Cum grăia Letopiseţul
                         “Ştefan vodă, Ştefan vodă”
                         Spre cer cântă Voroneţul

          Salbă de cetăţi şi altare
          Care în imagini cântă
          Povestesc la-ntreaga lume
          De-un domn bun şi-o ţară sfântă

                          Bucură-te far de veghe
                          La hotare ani în şir
                          Purtând marea biruinţă
                          Sub sihastrul patrafir

          Scară ţi-ai făcut spre ceruri
          Slăvite domn cel Sfânt şi Mare
          Primeşte dinspre Transilvanii
          Smerita noastră închinare!

Putna, septembrie 2004, Părintele Ioan Morar citind Închinare, Măria Ta!