duminică, 17 februarie 2013

A doua ediţie a Colocviilor - rezumat

     La cea de a doua ediţie, 1 octombrie 2011,  ne-am bucurat de prezenţa unor oaspeţi care au participat şi în 2010 dar şi de alţii, veniţi pentru prima dată; şi unii şi alţii ne-au promis că vor veni şi la următoarele ediţii sau la alte activităţi la care îi vom invita. 
   Sfânta Liturghie şi parastasul au fost săvârşite de un sobor de părinţi şi diaconi, trimisul Arhiepiscopiei Clujului, al Părintelui Mitropolit Andrei, fiind părintele exarh Dumitru Cobzaru.
     Dintre participanţii la colocvii voi aminti nominal doar pe cei care ne-au încântat cu materiale susţinute. Din păcate materialele acestora le avem doar în format audio, din momentul susţinerii, altminteri le-am fi făcut cunoscute aici; este vorba de: profesor universitar Aurel Sasu (Cluj-Napoca), lector universitar Ioan St. Lazăr (Râmnicu-Vâlcea), profesor Ilie Şandru (Topliţa), preot lector universitar Jan Nicolae (Alba-Iulia), profesor universitar Ioan Mariş (Sibiu), profesor Augustin Cosmuţa (Baia Mare), actorul Paul Antoniu (Baia Mare), preot profesor universitar Ioan Chirilă (Cluj-Napoca), părintele Andrei Coroian (Mânăstirea Nicula) şi, preşedintele Astrei gherlene, părintele Ioan Morar. Materialele au fost diferite, de aici frumuseţea şi bogăţia de informaţii: a fost prezentat un istoric al Astrei la 150 de ani, au fost cuvinte din suflet despre Părintele Mitropolit Bartolomeu, au fost rostiri despre cei trei care se odihnesc în poiana mânăstirii... 
     Şi la această ediţie au venit de la Sânpaul, comuna poetului Ioan Alexandru, domnul primar cu un grup numeros de profesori, elevi şi săteni dornici să ajungă la Mânăstirea Nicula; de asemenea, ne-au bucurat cu prezenţa doamna Felicia Avram, soţia scriitorului Vasile Avram, domnul economist Radu Gavrilă, preşedintele Astrei Dej şi ... astrişti gherleni.
  Mapele pregătite au cuprins şi un program orientativ, iar organizatorii s-au străduit ca totul să fie bine:

Program  orientativ al Colocviilor

* Binecuvântarea (Împărate ceresc...)
* Imnul  A s t r e i
* Cuvântul de bun venit al gazdei, părintele stareţ Andrei
* Conferinţa preşedintelui Astrei gherlene, pr. Ioan Morar:
                           150 ani de la înfiinţarea Astrei
     * Grupul vocal Duhul Transilvaniei: Corul robilor
                                               (din Nabucco de Giuseppe Verdi)
     * Intervenţii ale invitaţilor
     * Lecturi din operele celor evocaţi

* Pauză – 10 minute

* Lansare de carte
* Piese muzicale

* Agapă
                                                                                                       
                                                                                                                 N. Mihăilescu