sâmbătă, 23 februarie 2013

Oameni, imagini, cuvinte, tăceri!


        Doar un fragment din creaţia părintelui Ioan Morar, pentru Părintele Bartolomeu Valeriu Anania:

"Acum când Steaua zimbrului hălăduieşte dincolo de culmea ce desparte cele două emisfere existenţiale, am alergat grabnic să culeg un bucheţel de metafore – că, Doamne, drag i-a mai fost să se joace cu ele – spre a i le aşterne la picioare în semn de recunoştinţă şi de preţuire pentru că a stârnit în nepoetul  din mine dragostea pentru frumos.
            Nu ştiu cum se face că ori încotro alerg dau peste tot numai de cele risipite de geniul său. Aşa că le adun aşa cum le găsesc şi i le ofer cu sentimentul năvalnic desprins din miezul Cărţii deschise a Impărăţiei: Ale Tale dintru ale Tale:
            Bucură-te drag ierarhe, glastră-aprinsă în fereastră, 
            unde Clujul căutat-a cu ochi vii pana-ţi măiastră;
                        bucură-te plop în flăcări cu-ntreită rădăcină:
            în Ardeal, Moldova sfântă şi în Ţara cea Română;
                        bucură-te răzvrătire împotriva celor răi,
            bucură-te că vrăjmaşii te-au purtat pe negre căi;
                        bucură-te că azi Domnul, printre vremi ce vin şi trec,
            te-a chemat, oştean cu plete, ca să-nchizi un tainic cerc;
                        bucură-te mereu tânăr luptător de neînvins,
            bucură-te faclă sacră, fiu al Rugului aprins;
                        bucură-te buciumaşul Duhului prin Transilvanii,
            bucură-te corn de aur a strămoşilor predanii;
                        bucură-te vrăjitorul gândurilor mereu treze,
            bucură-te grai năvalnic, născător de anamneze;
                        bucură-te că-ntreită jertfă de sus ţi-a fost  dată
            şi pe-altarul mântuirii şi-n cultură şi în artă;
                        bucură-te fluier dulce, mlădiat în dor şi plâns,
            bucură-te c-al tău cântec în jur oile le-a strâns;
                        bucură-te înnoitorul greului pământ fierbinte,
            bucură-te alt Manole meşter-ctitor de cuvinte;
                        bucură-te călăuză prin pustiuri şi genuni,
            bucură-te învietorul ancestralelor minuni;
                        bucură-te cântătorul de istov şi de alean,
            preţuind tânăra jertfă a Valahului Ioan;
                        bucură-te strângătorul florilor de prin poiene,
            aprig suitor din vreme trepte eminesciene;
                        bucură-te că apusul nu îţi este-ntunecare
            şi de dincolo de ape steaua zimbrului răsare.
                        Bucurămu-ne cu toţii că la  cumpănă de veacuri
            rânduit ne-a fost din ceruri s-auzim  glasul  de leu,
                        păzitor de vatră sacră,
                                    iubitor de cele înalte,
                                                preaiubit arhiereu,
                                                                        fericit  Bartolomeu."
Afişierul de la  Biserica Sf. Ioan Botezătorul Gherla (bisericuţa)
după 31 ianuarie 2011
Casa Universitarilor Cluj Napoca, 20 martie 2011, foto: N. Mihăilescu